Η εταιρία Fuji Heavy Industries ιδρύθηκε στο Τόκιο στις 15 Ιουλίου 1953 από τον οραματιστή Chikuchei Nakajima σαν εργαστήριο αεροναυπηγικής έρευνας, τομέας στον συνεχίζει να αφιερώνει ένα μέρος των εργασιών της.

Σήμερα, η Fuji Heavy Industries είναι ένας όμιλος εταιριών, από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κατασκευαστές εξοπλισμού μεταφορών. Απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους, έχει 9 εργοστάσια παραγωγής και εξάγει τα προϊόντα Subaru σε 100 χώρες.

Η Subaru Automotive αποτελεί την αυτοκινητοβιομηχανία του ομίλου Fuji Heavy Industries ενώ στις υπόλοιπες εταιρίες είναι η Business Aerospace Co. στο χώρο της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η Industrial Products Co. στη βιομηχανία κατασκευής λεωφορείων και προκατασκευασμένων σπιτιών και η Eco Technologies Co. στα οικολογικά συστήματα.

Επισκευθείτε το δικτυακό τόπο της SUBARU για περισσότερες λεπτομέρειες